gjtemplate.se Kommunen har r?tt att sj?lv besluta om vilka avgifter som ska debiteras f?r hemtj?nst

gjtemplate.se
Title: Kommunen har r?tt att sj?lv besluta om vilka avgifter som ska debiteras f?r hemtj?nst
Keywords:
Description: Kommunen har r?tt att sj?lv besluta om vilka avgifter som ska debiteras f?r hemtj?nst B?stad Kommuns riktlinjer ang?ende Avgifter inom ?ldre- och handikappomsorgen. Kommunen har r?tt att sj?lv besluta
gjtemplate.se is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. gjtemplate.se has 43% seo score.

gjtemplate.se Information

Website / Domain: gjtemplate.se
Website IP Address: 91.201.60.11
Domain DNS Server: dns1.oderland.com,dns2.oderland.com

gjtemplate.se Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gjtemplate.se Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

gjtemplate.se WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 16:09:33 GMT
Server Apache

gjtemplate.se Keywords accounting

Keyword Count Percentage

gjtemplate.se Traffic Sources Chart

gjtemplate.se Similar Website

Domain Site Title
harnosandspu.info H?rn?sands Pension?rsuniversitet | F?r dig som har lust att l?ra ?ven efter pensioneringen
caucasusoil.se Caucasusoil.se – En sajt f?r dig som gillar att l?sa om v?ra energiresurser
wester.me wester.me | En blogg om litteratur, kultur, massmedier och annat som jag kommer att t?nka p?…
hejsverige.nu Hej Sverige | Om att k?nna sig som hemma i ett nytt land
allsports.se Allsports | Vet du om att den b?sta tr?ningen ?r den som blir av?
busa.se Roliga bus | En sajt f?r de som tycker om att busa
babyverden.no Babyverden.no - alt om baby for deg som pr?ver ? bli gravid, er gravid eller har barn
anonymeoverspisere.no OA Norge | Et fellesskap for deg som har et ?nske om ? slutte ? spise tvangsmessig
housescaping.se Housescaping | F?r dig som dr?mmer om att bygga om, bygga ut eller bygga nytt.
lindah.se Logisk Ridning | Ridutbildning f?r ryttare som har tid att l?ra sig rida

gjtemplate.se Alexa Rank History Chart

gjtemplate.se aleax

gjtemplate.se Html To Plain Text

Kommunen har r?tt att sj?lv besluta om vilka avgifter som ska debiteras f?r hemtj?nst B?stad Kommuns riktlinjer ang?ende Avgifter inom ?ldre- och handikappomsorgen. Kommunen har r?tt att sj?lv besluta om vilka avgifter som ska debiteras f?r hemtj?nst, dagverksamhet, kommunal h?lso- och sjukv?rd (hemsjukv?rd) och bostad i s?rskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Kommunfullm?ktige i varje kommun beslutar om niv? och grunder f?r olika avgifter. Avgifterna f?r inte vara h?gre ?n kommunens sj?lvkostnad f?r verksamheten inklusive eventuell merv?rdesskatt. Med sj?lvkostnad avses hela verksamhetstypen, t ex hemtj?nst, s?ledes inte den individuella insatsen till en enskild omsorgstagare. Kommunen ?r skyldig att behandla alla medborgare lika i kommunen enligt den s k likst?llighetsprincipen i kommunallagen, s?ledes oberoende av t. ex ?lder, k?n och bostadsort. De beslutade avgifterna och principerna i avgiftssystemet g?ller s?ledes lika f?r alla. De faktiska avgifterna kan dock bli olika beroende p? att inkomster, bostadskostnader m m skiljer sig fr?n individ till individ. Hemtj?nst Hemtj?nst innefattar dels uppgifter av servicekarakt?r, dels uppgifter f?r personlig omv?rdnad. Med serviceuppgifter avses praktisk hj?lp med hemmets sk?tsel, s?som st?dning, tv?tt, hj?lp med ink?p, ?renden, tillredning av m?ltider samt distribution av f?rdiglagad mat. Med personlig omv?rdnad avses alla de insatser som d?rut?ver beh?vs f?r att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, t ex hj?lp med att ?ta, dricka, kl? och tv?tta sig och sk?ta personlig hygien. Till sociala behov r?knas exempelvis insatser f?r att bryta isolering, tillgodose trygghet, ledsagning och avl?sning av anh?rig. Hemtj?nstbegreppet omfattar insatser b?de i ordin?rt boende och s?rskilt boende. Avgiftskonstruktion 1. Kommunens sj?lvkostnad f?r den enskildes bist?ndsinsatser per m?nad ber?knas. 2. Den enskildes avgiftsutrymme ber?knas. 3. Om avgiftsutrymmet ?r st?rre ?n eller lika med sj?lvkostnaden ?r avgiften lika med sj?lvkostnaden, annars ?r den lika med avgiftsutrymmet. H?gkostnadsskydd I socialtj?nstlagen finns en best?mmelse om ett h?gkostnadsskydd i form av en h?gsta avgift (ofta kallat maxtaxa) f?r hemtj?nst, dagverksamhet och kommunal h?lso- och sjukv?rd. Avgifterna f?r sammanlagt uppg? till h?gst en tolftedel av 0,48 g?nger prisbasbeloppet, vilket 2011 motsvarar 1 712 kr. Vidare finns en h?gsta avgift f?r s?dana bost?der i s?rskilt boende d?r hyreslagen inte ?r till?mplig (vanligen tv?- eller flerb?ddsrum.). I dylika bost?der kan ej hyra debiteras, endast en boendeavgift kan tas ut, som per m?nad f?r uppg? h?gst till en tolftedel av 0,50 g?nger prisbasbeloppet, vilket 2011 motsvarar 1 783 kr. Boendeavgiften ska behandlas som en avgift, som d?rmed ska j?mkas om avgiftsutrymmet inte r?cker till. H?gkostnadsskydden g?ller alla oavsett inkomst. Det individuella avgiftsutrymmet utg?r ocks? ett slags h?gkostnadsskydd f?r den enskilde och de sammanlagda avgifterna f?r s?ledes inte ?verstiga detta belopp och ej heller det lagstadgade avgiftstaket. I de fall de sammanlagda avgifterna ?r h?gre ?n avgiftsutrymmet m?ste d?rf?r korrigering av avgifterna ske ned till detta belopp. Avgiftsutrymme Avgiftsutrymme ?r den h?gsta avgift som den enskilde kan betala. F?r hemtj?nst, dagverksamhet, kommunal h?lso- och sjukv?rd och bostad i s?rskilt boende som inte omfattas av hyreslagen kan den enskilde aldrig beh?va betala mer ?n sitt individuella avgiftsutrymme. F?r att ber?kna avgiftsutrymmet ska fr?n den enskildes bruttoinkomster avr?knas skatter, avgift till trossamfund, bostadskostnad samt f?rbeh?llsbelopp. Ber?kna den enskildes avgiftsutrymme Bruttoinkomster inklusive eventuellt bostadstill?gg eller motsvarande minus skatter minus faktisk bostadskostnad minus generellt f?rbeh?llsbelopp (l?gst det minimibelopp som socialtj?nstlagen f?reskriver) minus individuellt f?rbeh?llsbelopp (i f?rekommande fall) = avgiftsutrymme Inkomster Inkomsterna ska ber?knas p? samma s?tt som f?rs?kringskassan g?r vid ber?kning av bostadstill?gg f?r pension?rer, med undantag f?r f?rm?genhetstill?gg enligt §16-17, lagen om bostadstill?gg. Kommunen kan i sitt taxebeslut best?mma att inkomsten skall ber?knas p? ett s?tt som ?r mer f?rdelaktigt f?r den enskilde. B?stad Kommun inr?knar f?ljande huvudgrupper av inkomstslag: A. ?verskott av inkomst av tj?nst (f?rv?ntad inkomst de n?rmaste tolv m?naderna) B. ?verskott av n?ringsverksamhet (bortsett fr?n kapitalvinst/ -f?rlust) C. ?verskott av inkomstslaget kapital (specifikation och kontrolluppgift till deklaration per den 31 december f?reg?ende ?r). D. Bostadstill?gg (BTP), s?rskilt bostadstill?gg (SBTP), bostadsbidrag och ?ldref?rs?rjningst?d fr?n Pensionsmyndigheten. F?ljande skattefria inkomster ska inte tas med som inkomst vid avgiftsber?kningen: Barnbidrag Bist?nd enligt SoL Introduktionsers?ttning f?r flyktingar Ers?ttning som betalas ut p g a kapitalf?rs?kring Handikappers?ttning Assistansers?ttning Del av v?rdbidrag som utg?r ers?ttning f?r merutgifter Makars och registrerade partners inkomster l?ggs samman och f?rdelas med h?lften p? varje make. F?r sambo och ?vriga r?knas endast bist?ndstagarens inkomst Privata avtal om underh?ll mellan den enskilde och annan person, t.ex. make/sammanboende ska inte f?ranleda n?gon f?r?ndring av avgiftsber?kningen eller j?mkning av avgifterna f?r den enskilde. Civilr?ttsliga avtal har ingen r?ttsverkan p? kommunens lagbundna avgiftsregler. Bostadskostnad Det ?r alltid de faktiska bostadskostnaderna som g?ller om s?dana ?r k?nda eller kan tas fram. Kostnad f?r boende f?r endast tas upp f?r bostad/bost?der som stadigvarande ?r bebodd av hush?llsmedlem (undantag Dubbel bos?ttning se nedan). F?r hyrd bostad g?ller att bostadskostnaden ?r lika med hyran inkl v?rme, el och hemf?rs?kring. Dessa kostnader verifieras av den enskilde p? inkomstf?rfr?gan. F?r l?genhet med bostadsr?tt ?r bostadskostnaden lika med ?rsavgiften inklusive v?rme, el och hemf?rs?kring. Till bostadskostnaden l?ggs ocks? 70 procent av r?ntekostnaden f?r l?n p? bostadsr?tten. Dessa kostnader verifieras av den enskilde p? inkomstf?rfr?gan. F?r eget enfamiljshus r?knas 70 procent av r?ntekostnaden f?r l?n p? fastigheten, 70 procent av eventuell tomtr?ttsavgift, kommunal fastighetsavgift, kostnader f?r uppv?rmning och el samt ?vriga driftkostnader. Dessa kostnader verifieras av den enskilde p? inkomstf?rfr?gan. Om inte den enskildes faktiska driftskostnader kan ber?knas anv?nder B?stad Kommun F?rs?kringskassans schablonbelopp f?r driftskostnader (soph?mtning, VA-avgift, sotning, hemf?rs?kring) (M?nadskostnad 2010 = 195:- x antal kvadratmeter / 12 ). F?r bostad i s?rskilt boende r?knas bostadskostnaden p? samma s?tt som f?r hyrd bostad ovan. (Undantag, se nedan om bost?der som inte omfattas av hyreslagen) F?r ?vriga bostadstyper som tv?familjshus, lantbruksenhet, arrenderat sm?hus, andelshus eller egen flerfamiljsfastighet, se f?rs?kringskassans regler f?r bostadstill?gg till pension?rer. Om fler vuxna bor i bostaden f?rdelas bostadskostnaden lika bland hush?llets myndiga personer med egen inkomst. Dubbel bos?ttning Dubbel bos?ttning kan uppst? n?r brukare flyttar. Avgiftsneds?ttning pga dubbel bos?ttning kan medges upp till tre m?nader f?r att ge tid att avveckla fastighet eller bostadsr?tt eller under upps?gningstid f?r hyresr?tt. Neds?ttningen ber?knas utifr?n 90% av kostnaden f?r att h?lla den icke anv?nda bostaden i of?rst?rt skick. Neds?ttningen l?ggs till brukarens boendekostnad i ber?kningen av avgiftsutrymme. F?rbeh?llsbelopp Syftet med f?rbeh?llsbelopp ?r att skydda ?ldre och personer med funktionsneds?ttning fr?n alltf?r h?ga avgifter och att dessa grupper ska f? beh?lla en l?gsta niv? av egna medel, som ska r?cka till n?dv?ndiga och normala levnadskostnader. Observera att f?rbeh?llsbeloppen kan bli h?gre eller l?gre ?n det lagstadgade minimibeloppet p? grund av olika s?rregler i lagstiftningen. Kommunen ska best?mma den enskildes f?rbeh?llsbelopp genom att ber?kna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. Boendekostnaden ska ber?knas f?r sig och l?ggas till minimibeloppet. F?r s?dan boendeavgift som anges i 8 kap.5§, SoL (vanligen tv?- eller flerb?ddsrum) ska dock inget f?rbeh?ll g?ras. Minimibeloppet ska, om inte annat f?ljer av 8 §, alltid per m?nad utg?ra l?gst en tolftedel av 1. 1,3546 g?nger prisbasbeloppet f?r ensamst?ende, eller 2. 1,1446 g?nger prisbasbeloppet f?r var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Minimibeloppet enligt f?rsta stycket ska t?cka normalkostnader f?r livsmedel, kl?der, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemf?rs?kring, ?ppen h?lso- och sjukv?rd, tandv?rd, hush?llsel, f?rbrukningsvaror, resor, m?bler, husger?d och l?kemedel. Princip f?r anpassning av minimibeloppen till B?stad Kommuns f?rh?llanden Kommunen h?jer minimibeloppet i sk?lig omfattning om den enskilde p? grund av s?rskilda omst?ndigheter varaktigt har behov av ett inte ov?sentligt h?gre belopp. Det kan t.ex. r?ra sig om sjukresor, rehabilitering, s?rskild kost eller god man. Det b?r vara fr?ga om ?tminstone ett par hundra kronor per m?nad. Kostnader som den enskilde vill ?beropa f?r uppr?kning av f?rbeh?llsbelopp verifieras av den enskilde p? inkomst f?rfr?gan. Yngre funktionshindrade har i vissa fall s?rskilda kostnader f?r bos?ttning och familjebildning. Levnadskostnader f?r yngre funktionshindrade ber?knas, efter en individuell pr?vning, till en niv? som ?verstiger minimibeloppet upp till 10 procent. F?r ?r 2010 inneb?r det en uppr?kning med 478 kr per m?nad. Eftersom personer som ?r under 61 ?r normalt konsumerar mer livsmedel och d?rmed ocks? har en h?gre kostnad f?r livsmedel ska kommunerna ta h?nsyn till denna merkostnad. Det inneb?r att yngre personer med funktionshinder f?r ett h?gre belopp f?r livsmedelskostnaden ?n ?ldre personer. V?gledande f?r ber?kningen av denna kostnad ?r Konsumentverkets ber?kning av livsmedelskostnader f?r olika ?ldersgrupper. N?gra merkostnader p? grund av sjukdom eller funktionshinder ing?r inte i Konsumentverkets ber?kningar av de sk?liga kostnaderna. Konsumentverket g?r speciella ber?kningar av hur mycket dyrare det ?r med fettreducerad, glutenfri och komj?lksfri kost. Diabeteskost b?r inte f?ranleda ett h?gre f?rbeh?llsbelopp. Ber?kning av avgiftsutrymme Om det sammanlagda f?rbeh?llsbeloppet (inkl bostadskostnaden) ?verstiger den enskildes nettoinkomster uppst?r ett s? kallat negativt avgiftsutrymme. Det betyder i praktiken att den enskilde inte har tillr?ckliga medel f?r att uppn? det fastst?llda f?rbeh?llsbeloppet. I s?dana fall nollst?lls hemtj?nstavgiften. N?gon j?mkning p? matkostnader sker inte. Den enskilde uppmanas i f?rsta hand att s?ka bostadstill?gg/ ?ldref?rs?rjningsst?d hos Pensionsmyndigheten eller f?rs?rjningsst?d hos socialtj?nsten. N?r avgifterna fastst?lls ska kommunen f?rs?kra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en osk?ligt f?rs?mrad situation. Om ena maken tex flyttar in p? s?rskilt boende ska b?da makarna tillf?rs?kras sitt f?rbeh?llsbelopp innan Kommunen tar ut n?gon hemtj?nstavgift. F?r att kunna ber?kna avgiftsutrymme s?nds en inkomstf?rfr?gan till den enskilde. P? inkomstf?rfr?gan uppges civilst?nd, medlemskap i trossamfund och boendekostnader. F?r att verifiera inkomsterna beh?ver den enskilde l?mna en kopia p? specifikationen av sin sj?lvdeklaration. Pensioner och bostadstill?gg fr?n Pensionsmyndigheten h?mtas genom LEFI-Online. Den enskilde ska l?mna uppgifterna till Kommunen inom 14 dagar efter att blanketten delgetts den enskilde. Om den enskilde p? grundval av den egna ekonomin kan dra slutsatsen att de uppn?r sj?lvkostnadspris/h?gkostnadsskyddet kan kryssa f?r att de v?ljer detta i st?llet f?r att fylla i ?vriga uppgifter p? blanketten. L?mnas inte uppgifterna inom utsatt tid tas sj?lvkostnadspris ut fram till den m?nad uppgifterna inkommit. Kommunen saknar d? m?jlighet att s?kra f?rbeh?llsbeloppet. Det ?ligger den enskilde att utan dr?jsm?l meddela f?r?ndringar av uppgifter som ligger till grund f?r avgifter enligt dessa regler. Den enskilde skall ?ven underr?tta V?rd och omsorgsf?rvaltningen om f?rs?kringar eller skadest?nd enligt ovan. Efter ber?kning skickas ett skriftligt avgiftsbeslut d?r storleken p? avgifterna framg?r, vilket avgiftsunderlag som har anv?nts, hur avgifterna har ber?knats och information om hur man ?verklagar. Kommunen ska ?ndra en avgift om n?got f?rh?llande som p?verkar avgiftens storlek har ?ndrats. Avgiften f?r ?ndras utan f?reg?ende underr?ttelse, om ?ndringen endast beror p? f?r?ndringar i prisbasbeloppet. En ?ndring av avgiften ska g?lla fr?n och med m?naden efter den m?nad d? anledning till ?ndring har uppkommit. En ?ndring av avgiften ska dock g?lla fr?n och med den m?nad under vilken de f?rh?llanden har uppkommit som f?ranleder ?ndringen, om f?rh?llandena avser hela den m?naden. Avgiftsf?r?ndringar kan bli aktuella exempelvis om inkomsterna ?ndras, om ?ktenskap ing?s eller uppl?ses, vid behov av h?gre f?rbeh?llsbelopp och vid ?ndrat bostadstill?gg, pensionsstatus eller bostadskostnad. Avgifterna kan ?ven ?ndras generellt till f?ljd av ett beslut i kommunfullm?ktige om nya avgifter, ?ndrade avgiftsniv?er eller ?ndrade grunder f?r avgifterna. Kommunen r?knar om avgifterna generellt vid ?rsskiftet i samband med att f?r?ndringar av prisbasbeloppet tr?der i kraft, vilket p?verkar pensioner, f?rbeh?llsbelopp och h?gkostnadsskydd. D? beg?rs ocks? in inkomstuppgifter f?r omr?kning av det individuella avgiftsutrymmet. ?verklagan V?rd- och omsorgsn?mnden individuella avgiftsbeslut f?r ?verklagas (inom tre veckor) hos allm?n f?rvaltningsdomstol genom s? kallat f?rvaltningsbesv?r. Det g?ller beslut om avgift och avgiftsf?r?ndring samt ber?kning av avgiftsunderlag, boendekostnad och f?rbeh?llsbelopp. ?verklagandet ska ske inom tre veckor fr?n det att beslutet tillk?nnagivits. Beslutet kan endast ?verklagas av den som ber?rs av beslutet. Vid bifall till den klagande kan ett nytt beslut ers?tta det ?verklagade beslutet. ?verklagan skickas till V?rd och omsorgsn?mnden som pr?var om sk?l till r?ttelse f?religger. Avslag i V?rd och omsorgsn?mnden inneb?r att n?mnden vidarebefordrar ?verklagan till F?rvaltningsr?tten. B?stad Kommuns avgifter 2010 Hemtj?nst: Avgiften ?r insatsbaserad. Det vill s?ga den enskilde betalar f?r de insatser som vederb?rande erh?ller hj?lp med under en m?nad utifr?n det insatsbeslut som arbetats fram tillsammans med bist?ndshandl?ggaren. Trygghetstelefon 300:- per m?nad. Halva avgiften vid installation mindre ?n 15 dagar. Matdistribution 25:- per hemk?rning, sammanboende betalar bara en hemk?rningsavgift. Hemtj?nstavgift/Omv?rdnadsavgift 325: per timme. Hemtj?nstavgift/Omv?rdnadsavgift p? S?rskilt boende med heldygnsomsorg och Korttidsboende 150:- per dygn. Hemsjukv?rd 200:- per m?nad. G?ller hemsjukv?rd som utf?rs av sjuksk?terska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Inkluderar ?ven brukare med enbart delegerad hemsjukv?rd utf?rd av hemtj?nsten. Om man har flera olika typer av insatser r?knas avgifterna ihop. Om detta belopp ?r h?gre ?n den enskildes avgiftsutrymme eller h?gkostnadsskyddet ?r kommunen skyldig att j?mka summan ner till niv?n f?r h?gkostnadsskyddet eller avgiftsutrymmet. Makar och sammanboende betalar var och en avgift efter det individuella behov av insatser som bed?mts i samr?d med den enskilde. Finns gemensamma insatser s?som trygghetstelefon, matdistribution och serviceinsatser debiteras dessa bara p? ena maken. Boendeavgift f?r dubbelrum p? Skogsliden 1 766 kr per m?nad (en tolftedel av 0,50 g?nger prisbasbeloppet). Boendeavgiften behandlas som en avgift och j?mkas om avgiftsutrymmet inte r?cker till. Vid bist?nds upph?rande debiteras boendeavgift kostnad per dygn vilket inneb?r m?nadsavgiften delat med 30. Avgift f?r dagverksamhet tas ut med 118:- per dag. I avgiften ing?r resor och mat. ?vriga avgifter som inte ing?r i h?gkostnadsskyddet. Kostavgift Kosten ?r momsfri i de fall den beviljats som bist?nd. Avgiften tas ut i form av abonnemang baserat p? 30 dagar i m?naden eller som avgift per portion. Vid fr?nvaro g?rs avdrag f?r lunch och kv?llsm?l som ?r avbest?lld senast kl 12.00 dagen f?re. I ?vrigt tex sjukhusvistelse medf?r endast hel dags fr?nvaro avdrag. D? g?llande fr o m f?rsta hela dagen. Vid lunch ing?r m?ltidsdryck, vissa tillbeh?r och efterr?tt. Vid matdistribution ing?r inte dryck och vissa tillbeh?r som sylt inl?ggningar mm. Abonnemang baserat p? 30 dagar per m?nad Enstaka portion med moms Fullkost 2940 kr per m?nad 98 kr per portion Frukost 540 kr per m?nad 18 kr per portion Lunch 1500 kr per m?nad 50 kr per portion 62 kr per portion Mellanm?l 300 kr per m?nad 10 kr per portion Kv?llsm?l 600 kr per m?nad 20 kr per portion Sondmat/n?ringstillskott P? kommunens s?rskilda boende ing?r sondmat och n?ringstillskott i den avgift som den enskilde betalar f?r m?ltider. Enligt ?verenskommelse mellan SKL och Region Sk?ne har ?ven kommunerna kostnadsansvar f?r sondmat och n?ringstillskott f?r de personer som har hemsjukv?rd i ordin?rt boende. Personer i ordin?rt boende som har behov av sondmat eller n?ringstillskott ska betala enligt f?ljande Avgift som den enskilde betalar f?r sondmat ska f?lja samma avgift som f?r m?ltiderna p? s?rskilda boenden. Avgiftsstorleken ska ber?knas i samma procent som hur stor del av n?ringsintaget som sker via sondmat. Avgiften l?ggs i tv? olika niv?er, n?ringsintag med sondmat p? 50 % eller 100 %. Vid n?ringstillskott ska den enskilde betala avgift enligt f?ljande: 30 st. n?ringstillskott per m?nad 140 kr = ordination 1 st per dag 60 st. n?ringstillskott per m?nad 280 kr = ordination 2 st per dag 90 st. n?ringstillskott per m?nad 420 kr = ordination 3 st per dag Ej ordinerat n?ringstillskott tillhandah?lles ej av Kommunen Servicetj?nster S? kallade servicetj?nster, som kommunen tillhandah?ller utan individuell behovspr?vning till personer som fyllt 67 ?r, ing?r inte heller i h?gkostnadsskyddet. Med servicetj?nster menas tj?nster som ?r avsedda att f?rebygga skador, olycksfall eller oh?lsa och som inte utg?r personlig omv?rdnad. ?ven om kommunen erbjuder s?dana tj?nster har den enskilde alltid r?tt att g?ra en ans?kan och f? sina behov utredda. F?r denna typ av tj?nster tar Kommunen inte ut n?gon avgift. Avgift f?r f?rbrukningsvaror i s?rskilt boende ing?r inte i h?gkostnadsskyddet utan ska ses som kommunens utl?gg f?r varor som redan ing?r i den enskildes f?rbeh?llsbelopp. Avgiften grundas p? Konsumentverkets ber?kningar i sin ?rliga hush?llsbudget f?r olika k?n och ?ldrar. Hyra Skogsliden och Enskilda sjukhem 1/12 x 0,5 prisbasbelopp. 2011 motsvarar detta 1783 kr per m?nad. Vid bist?nds upph?rande debiteras hel m?nad. Hj?lpmedel Hj?lpmedel understigande 300 kr f?rs?ljes till den enskilde till sj?lvkostnadspris. Korttidsl?n av hj?lpmedel 300 kr per v?rdperiod Kommunen tillhandah?ller inte hj?lpmedel till enskilda som tillf?lligt vistas i B?stad Kommun. Indexreglering av taxor och avgifter inom v?rd- och omsorgsn?mndens verksamhetsomr?de F?ljande taxor och avgifter indexregleras: Hemtj?nst 325 kr per m?nad -Hemsjukv?rd, rehabilitering 200 kr/m?nad -Trygghetslarm 300 kr/m?nad. -Kosttaxor per portion: Frukost 18 kr Mellanm?l 10 kr Lunch 50 kr Kv?llsm?l 20 kr Heldag 98 kr Fullkostabonnemang ber?knat p? 30 dagar per m?nad 2940 kr Sondmat N?ringstillskott -Rehabilitering/hj?lpmedel, korttidsl?n 300 kr/v?rdperiod. Taxorna/avgifterna ?r angivna i 2009 ?rs prisniv?. Prisjusteringar regleras av KPI med basm?nad juni 2008. J?mf?relse sker med index f?r juni m?nad ?ret f?re prisjusteringarna tr?der i kraft. F?rsta prisjusteringen kan g?ras 1 januari 2010. Vid ber?kning av ny taxa f?r avrundning ske upp?t till n?rmast enkrona f?r belopp understigande 100 kronor, femkrona f?r belopp understigande 1000 kronor och till n?rmast tiokrona f?r belopp ?verstigande 1000 kronor. Om n?mnden ?nskar g?ra avsteg fr?n indexuppr?kningen skall detta ?verl?mnas till kommunfullm?ktige f?r beslut. F?rs?kring, Skadest?nd Insatser fr?n Kommunen som f?ranletts av skada som den enskilde ?r f?rs?krad mot, har r?tt till skadest?nd f?r eller av annan orsak ska ers?ttas av annan ?n den enskilde debiteras alltid med Kommunens sj?lvkostnad upp till h?gkostnadsskyddet. Avgifter del av m?nad Planerad fr?nvaro ska anm?las 5 dagar f?re. Ej anm?ld fr?nvaro debiteras som utf?rd. Ej tillhandah?llet bist?nd Har insats enligt bist?ndsbeslut inte utf?rts inom tre dagar fr?n ?verenskommen tid betraktas insatsen som utebliven. Utebliven insats debiteras ej. Sammanfattande l?nkar om Avgifter inom Socialtj?nstlagen Fr?gor och svar om avgifter Socialstyrelsen Jp socialnet Avgifter Lag, meddelandeblad och analyser Socialstyrelsen Meddelandeblad Uppgifter f?r ber?kning av avgifter f?r ?ldre- och handikappomsorgen ?r 2010 Nr 7/02 Avgifter inom ?ldre- och handikappomsorgen Nr 9/02 Vissa fr?gor om avgifter inom ?ldre- och handikappomsorgen Nr 14/02 Ber?kning av avgiftsunderlaget inom ?ldre- och handikappomsorgen Socialtj?nstlagen Socialtj?nstlagen s?k kap 8 avgifter Proposition 200/01:149, F?rarbete till Socialtj?nstlagen, avgifter inom ?ldre- och handikappomsorgen Konsumentverket Koll p? pengarna Sk?liga levnadskostnader Ber?kningar av Konsumentverket Vad ing?r i ber?kningarna JP infonet analyser, inloggning kr?vs Avgifter inom aldre- och handikappomsorgen analys Faktisk boendekostnad styr berakning av forbehallsbelopp vid hemtjanstavgift SoL Avgifter f?r insatser av servicekaraktar SoL Forbehallsbelopp och makar/sambor SoL Hogkostnadsskydd

gjtemplate.se Whois

# Copyright (c) 1997- IIS (The Internet Foundation In Sweden).
# All rights reserved.
# The information obtained through searches, or otherwise, is protected
# by the Swedish Copyright Act (1960:729) and international conventions.
# It is also subject to database protection according to the Swedish
# Copyright Act.
# Any use of this material to target advertising or
# similar activities is forbidden and will be prosecuted.
# If any of the information below is transferred to a third
# party, it must be done in its entirety. This server must
# not be used as a backend for a search engine.
# Result of search for registered domain names under
# the .se top level domain.
# This whois printout is printed with UTF-8 encoding.
#
state:   active
domain:   gjtemplate.se
holder:   gungun5410-00001
admin-c:   -
tech-c:   -
billing-c:  -
created:   2003-11-04
modified:   2015-08-10
expires:   2016-11-04
transferred:  2009-03-07
nserver:   dns2.oderland.com
nserver:   dns1.oderland.com
dnssec:   unsigned delegation
status:   ok
registrar:  ODERLAN